Poster Listesi

POSTER BİLDİRİLER
Sıra Bildiri
P-01 Konjenital Plazminojen Eksikliği Akciğer Tutulumunda Yeni Bir Tedavi Yöntemi
Serdar Al, Nevin Uzuner
P-02 Santral hipoventilasyonun nadir nedeni: ROHHAD Sendromu
Gizem Özcan, Elif Özsu, Fazılcan Zirek, Nazan Çobanoğlu
P-03 Evde Sigara İçmenin Zararları
Ercan Küçükosmanoğlu, Ecem Sarıoğlu, Muhammet Sert , Barış Say, Medine İrem Şahin, Müzeyyen Savranlar, Özge Sivri, Bahadır Sarıkuş, Merve Postallı, Seval Kul
P-04 Çocukluk döneminde Mounier-Kuhn Sendromu ve tekrarlayan pnömotoraks: Olgu sunumu
Gizem Özcan, Fazılcan Zirek, Nazan Çobanoğlu
P-05 Nadir bir Konjenital Malformasyon Olgusu: Sternal Kleft
Şule Selin SOYDAŞ, Murat Yasin GENCOĞLU, Ece OCAK, Gökçen Dilşa TUĞCU, Güzin CİNEL
P-06 Zor tanı alan infantil subglottik hemanjiom vakası
Serdar Al, Gizem Atakul, Özge Atay, Özge Kangallı, Seda Şirin Köse, Suna Asilsoy, Nevin Uzuner, Özkan Karaman,
P-07 Gross Hematüri ile Gelen Pnomoni Olgusu
Gülüzar Gürhan, Sevgi PEKCAN, Bülent ATAŞ
P-08 OTOZOMAL RESESİF GEÇİŞLİ İKİ HASTALIK BİRLİKTELİĞİ
Betül UĞURLU, Sevgi PEKCAN
P-09 2020 Ocak ayında Komplike Pnömoni nedeniyle kliniğimizde yatan hastalarımızın özellikleri
Aygün Hajıkhanova, Serdar Al, Nevin Uzuner
P-10 KİSTİK FİBROZİS’TE OMALİZUMAB TEDAVİSİNİN YERİ: OLGU SUNUMU
ÖZGE ATAY, ÖZKAN KARAMAN
P-11 aspergillus overlap sendromlu olgu sunumu
Tuğba Kazlı, Suzan Yılmaz Durmuş, Ayşen Başaran, A.Erdem Başaran, Ayşen Bingöl
P-12 ABCA3 MUTASYONUNA BAĞLI İLERLEYİCİ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI
Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu , Tuğba Ramaslı Gürsoy, Ayşe Tana Aslan, Zeynep Reyhan Onay, Sevgi Pekcan, Matthias Griese
P-13 Kronik Hipersensitivite Pnömonisi: İki Olgu Sunumu
Ece Ocak, Şule Selin Soydaş, Murat Yasin Gençoğlu, Gökçen Dilşa Tuğcu, Güzin Cinel
P-14 Adolensan Hastada Ateş ve Göğüs Ağrısının Nadir Nedeni : Bronkojenik Kist
Murat Yasin Gençoğlu, Ece Ocak, Şule Selin Soydaş, Göken Dilşa Tuğcu, Güzin Cinel
P-15 Morquio Sendromlu Bir Hastada İnspiratuar ve Ekspiratuar Kas Eğitiminin Egzersiz Kapasitesi ve Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Kübra KILIÇ, Naciye Vardar Yağlı, Deniz Doğru, Serap Sivri, Ayşegül Tokatlı, Melda Sağlam, Deniz İnal İnce, Ebru Yalçın, Uğur Özçelik, Nural Kiper
P-16 Hipersensitivite pnömonisi: Olgu sunumu
Emine Vezir, Gizem Özcan, Nazan Çobanoğlu
P-17 Çocuklarda Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Viral ve Bakteriyel Etyolojinin ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Velat Şen, Müsemma Karabel, Ali Güneş, Muhammed Sabas, Serhat Yavuzkılıç
P-18 Adolesan yaşta sigara ilişkili Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositoz
Mustafa Gençeli, Sevgi Pekcan, Büşra Sultan Kibar, Abdullah Akkuş, Necdet Poyraz

SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'kaancam_kaancam'@'localhost' (using password: YES)
Fatal error: Call to a member function query() on null in /home/cocuksolunum2020/public_html/index.php on line 599