Sözel Bildiriler

SÖZEL BİLDİRİLER
SUNUM SÜRELERİ: Her bir bildiri 7 DAKİKA sunum süresi + 1.5 DAKİKA soru-cevap süresine sahiptir.
6 MART CUMA (SALON A)
Oturum Başkanları: Esen Demir , Deniz Doğru Ersöz
S-01 Ailede Sigara İçen Birey Varlığının Bronşiolit Geçiren Olgularda Bronşiolit Ağırlığa Etkisi
Hasan Yüksel, Adem Yaşar, Belma Yaşar, Özge Yılmaz
S-02 Çocuklarda Biyolojik Ajan Kullanımı Sırasında Tüberküloz Riski
Pelin Asfuroğlu, Tuğba Ramaslı Gürsoy, Zeynep Reyhan Onay, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Emine Nur Sunar Yayla, Ayşe Tana Aslan, Sevcan Azime Bakkaloğlu Ezgü, Hüsnü Oğuz Söylemezoğlu, Necla Buyan
S-03 Küresel ısınma ve sera gazlarının solunum yolu virüsleri üzerine etkisi
AYKUT EŞKİ, GÖKÇEN KARTAL, SEMİHA ÖZGÜL, CANDAN ÇİÇEK, ESEN DEMİR, FİGEN GÜLEN
S-04 Kistik Fibrozis Dışı Bronşektazilerin Değerlendirmesi: Altı Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Fazılcan Zirek, Gizem Özcan, Nazan Çobanoğlu
S-05 Kistik Fibrozisli Hastalar ve Ailelerinde Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Taranması
Pınar Ergenekon, Cansu Yılmaz Yeğit , Hakan Mursaloglu, Yasemin Gökdemir, Ela Erdem Eralp, Fazilet Karakoç, Bülent Karadağ
S-06 YENİDOĞAN TARAMASI İLE TANI ALAN VE ALMAYAN KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tuğba Ramaslı Gürsoy, Zeynep Reyhan Onay, Ayşe Tana Aslan, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Erkan Çakır, Nazan Çobanoğlu, Sevgi Pekcan, Güzin Cinel, Deniz Doğru, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Velat Şen, Ömür Ercan, Ayşe Ayzıt Kılınç, Hakan Yazan, Derya Ufuk Altıntaş, Esen Demir, Ayşen Bingol, Nihat Sapan, Ebru Çelebi, Gökçen Dilşa Tuğcu, Ali Özdemir, Koray Harmancı, Mehmet Köse, Nagehan Emiralioğlu, Zeynep Tamay, Hasan Yüksel, Gizem Özcan, Erdem Topal, Demet Can, Pervin Korkmaz, Gönül Çaltepe, Mehmet Kılıç, Şebnem Özdoğan
S-07 HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN ÇOCUKLARDA NAKİL ÖNCESİ VE SONRASI UYKUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tuğba Ramaslı Gürsoy, Zeynep Reyhan Onay, Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu , Ayşe Tana Aslan, Tayyibe Sever, Ülker Koçak, Ayşe İriz, Işıl İrem Budakoğlu
6 MART CUMA (SALON B)
Oturum Başkanları: Nevin Uzuner ,Figen Gülen
S-08 Kistik fibrozis dışı bronşektazili çocuk olgularda inflamatuar biyobelirteçler
Ayşen Başaran, Tuğba Kazlı, Suzan Yılmaz Durmuş, Ayşen Bingöl
S-09 KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARDA AKCİĞER FİBROZİSİ İLE FİBROSİTLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
Pınar Aslan Yaşar, Melih Hangül, Ahmet Eken, Filiz Karaman, Mehmet Köse
S-10 Prader Willi Sendromu hastalarının polisomnografi bulgularının değerlendirilmesi
Beste Ozsezen , Mina Garipzadeh Hızal, Dilber Ademhan Tural, Birce Sunman, Aysel Hajiyeva, Nagehan Emiralioğlu, Ebru Yalçın, Deniz Doğru, Nural Kiper, Uğur Özçelik
S-11 BRONŞEKTAZİLİ ÇOCUKLARDA VE SAĞLIKLI KONTROLLERDE OTUR-KALK TESTİNİN FONKSİYONEL EGZERSİZ KAPASİTESİNİ DEĞERLENDİRME AMACIYLA KULLANIMI
Melih ZEREN, Hülya Nilgün GÜRSES, Hilal DENİZOĞLU KÜLLİ, Hikmet UÇGUN, Erkan ÇAKIR
S-12 ADOLESAN VE ERİŞKİN YAŞTAKİ KİSTİK FİBROZİS HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Büşra ÖZYALVAÇ, Sevgi PEKCAN
S-13 Kronik Akciğer ve Solunum Yolu Hastalığı Olan Hastaların Ebeveynlerinin Tütün Kullanma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Setenay Akyüzlüer Güneş, Gizem Özcan, Fazılcan Zirek, Nazan Çobanoğlu
7 MART CUMARTESİ (SALON A)
Oturum Başkanları : Nazan Çobanoğlu , Erkan Çakır
S-14 SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI PNÖMONİLİ HASTALARDA SOLUK HAVASINDAKİ NİTRİK OKSİT VE HİDROJEN PEROKSİTİN TANISAL DEĞERLERİ
Amine Aktar Karakaya, Velat Şen , Yusuf Türköz, Ünsal Özgen
S-15 Primer Siliyer Diskinezi Hastalarında Genotip ile Bronşektazi ve Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Nagehan Emiralioğlu, Berna Oğuz, Beste Özsezen, Dilber Ademhan Tural, Birce Sunman, Ebru Yalçın, Deniz Doğru, Nural Kiper, Uğur Özçelik,
S-16 Nebülizatör Temizliği Eğitiminin Kistik Fibrozisli Hastaların Bakımvericilerinin Bilgi Düzeyi ve Uygulamaları Üzerine Etkileri
Cansu Yılmaz Yeğit, Pınar Ergenekon, Hakan Mursaloğlu, Burcu Uzunoğlu, Yasemin Gökdemir, Ela Erdem Eralp, Nurcan Duman, Ayşegül Karahasan, Fazilet Karakoç, Bülent Karadağ
S-17 Kistik fibrozisli çocuklarda HbA1c ile solunum fonksiyonları ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Elif KOCAAĞA, Deniz İNAL İNCE, Dilber ADEMHAN TURAL, Cemile BOZDEMİR ÖZEL, Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ, Naciye VARDAR YAĞLI, Melda SAĞLAM, Nagehan EMİRALİOĞLU, Ayfer ALİKAŞİFOĞU, Deniz DOĞRU
S-18 Kistik Fibrozlu Hastalarda Aeroalerjen Duyarlılığı
ÖZGE ATAY, ÖZGE KANGALLI BOYACIOĞLU, SUNA ASİLSOY
S-19 Metisilin dirençli Staphylococcus aureus; Kistik fibrozis hastalardaki sıklığı ve kliniğine uzun dönemdeki etkisi
Beste Ozsezen , Dilber Ademhan Tural, Birce Sunman, Nagehan Emiralioğlu, Ebru Yalçın, Deniz Doğru, Uğur Özçelik, Nural Kiper
S-20 “Lung clearence index”; Normal spirometrik değerlere sahip kistik fibrozisli çocukların uzun dönem izlemlerinde yol gösterici olabilir mi?
Beste Ozsezen , Ebru Yalçın, Nagehan Emiralioğlu, Dilber Ademhan Tural, Canan Caka, Birce Sunman, Deniz Doğru, Uğur Özçelik, Nural Kiper
7 MART CUMARTESİ (SALON B)
Oturum Başkanları : Ayten Pamukçu , Ebru Yalçın
S-21 Mukopolisakkaridoz Hastalarının Polisomnografi Bulgularının Değerlendirilmesi
Dilber Ademhan Tural, Beste Özsezen, Birce Sunman, Serap Sivri, Kübra Kılıç, Nagehan Emiralioğlu, Ebru Yalçın, Deniz Doğru, Nural Kiper, Uğur Özçelik
S-22 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Solunum Yetmezliği Olan Hastalarda Ölü Boşluk İle İtme Basıncı İlişkisi
Gokhan Ceylan, Aykut Eski, Hasan Ağın
S-23 210 Kistik Fibrozis Hastasının Psödo-Bartter Sendromu Açısından Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Büşra Sultan KİBAR , Sevgi PEKCAN
S-24 Kistik Fibrozisli hastalarda kardiyovasküler hastalık riski nabız dalga hızı ve augmentasyon indeksi ölçümleri ile takip edilebilir mi?: Çalışma ön sonuçları
Gökçen Kartal Öztürk, Aykut Eşki, Figen Çelebi Çelik, Seçil Conkar, Ahmet Keskinoğlu, Figen Gülen, Esen Demir
S-25 Spinal Musküler Atrofi Olgularının Demografik Özellikleri ve Solunum Değerlendirmesi
Büşra Sultan Kibar, Mustafa Gençeli, Sevgi Pekcan, Ahmet Sami Güven, Kezban Öztürk
S-26 Adenotonsiller Hipertrofiye İkincil Obstruktif Uyku Apnesi Olan Çocuklarda Kardiyovasküler Sistem Bulguları ve Etki Eden Faktörlerin Adenotonsillektomi Operasyonu Öncesi ve Sonrasında Araştırılması
Tuğçe Özbilgiç, Ahmet Emre Süslü, H. Hakan Aykan, Bilge Pehlivanoğlu,Deniz Önal , Merve Kaşıkcı, Ali Düzova , Nagehan Emiralioğlu, E. Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, E. Nural Kiper, H. Uğur Özçelik

SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'kaancam_kaancam'@'localhost' (using password: YES)
Fatal error: Call to a member function query() on null in /home/cocuksolunum2020/public_html/index.php on line 599